Rabat dla stałych klientów

Stałym Klientom przysługuje rabat w wysokości 2 % od ceny całkowitej imprezy turystycznej należnej w odniesieniu do Stałego Klienta.
Rabatem nie jest objęta cena całkowita imprezy turystycznej należna od pozostałych podróżnych.
Promocja obejmuje wyłącznie umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
Promocja jest skierowana do podróżnych, którzy co najmniej jeden raz wzięli udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Blue Style w okresie od 01.04.2017 r. do chwili obecnej, która to impreza została zrealizowana.
Rabat nie łączy się z rabatem dla Mini grup.

Szczegóły w regulaminie - TUTAJ