Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod linią klienta 801 080 039.

Możesz poruszać się po mapie.
Chcesz uzyskać informacje o oddziele, kliknij na symbol

Blue Style Sp. z o.o. (nazwa handlowa: Sun& Fun Holidays)

KRS: 0000651310
REGON:366054742
NIP: 701-064-10-75
Numer ewidencyjny:10435
Numer wpisu do rejestru1839

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Gwarancja ubezpeczeniowa ERGO Ubezpieczenia, ważna do 22.01.2023 roku, na kwotę 15 960 000 PLN


Zapisz się do nas