Zakres i sumy ubezpieczenia

Bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów podczas wakacji są dla nas najwyższym priorytetem, dlatego we współpracy z naszym Partnerem ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającym przez Oddział w Polsce, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.

W cenę każdego wyjazdu naszego Klienta jest wliczony podstawowy wariant ubezpieczenia obejmujący KL i NNW oraz bagaż.

Zachęcamy do korzystania z rozszerzonych wariantów ubezpieczeń: MAX i SUPER MAX obejmujących kompleksową ochronę. W trosce o większe poczucie bezpieczeństwa rozszerzyliśmy je także o ochronę w kosztach leczenia i transportu na wypadek pandemii. Tym samym zapewniamy pokrycie kosztów hospitalizacji, leków czy transportu również w przypadku zakażenia koronawirusem. Zarówno w przypadku korzystania z podstawowego, jak i rozszerzonych wariantów ubezpieczeń, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie obejmuje:

Zakres ubezpieczenia Podstawowy Europa


Podstawowy 
Świat

Max Super Max
Zakres terytorialny* Europa + Świat Świat Świat


Koszty leczenia, transportu i repatriacji, w tym:
- powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej

15 000 EUR
-
22 000 EUR
-
40 000 EUR
do wys. SU KL
60 000 EUR
do wys. SU KL

Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 
-trwały uszczerbek na zdrowiu
- śmierć

7 000 PLN
3 500 PLN
10 000 PLN
5 000 PLN
20 000 PLN
10 000 PLN
30 000 PLN
15 000 PLN
Dodatkowe świadczenie na wypadek kwarantanny - - 1 000 EUR 1 000 EUR

Skutki zdarzeń pod wpływem alkoholu

- - TAK TAK

Bagaż podróżny
- w tym opóźnienie dostarczenia bagażu

800 PLN
-
1 000 PLN
600 PLN
1 600 PLN
600 PLN
2 000 PLN
600 PLN
Koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
         
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance** Podstawowe Rozszerzone Rozszerzone Rozszerzone

 

*Zakres terytorialny, zgodnie z § 5, pkt 1) OWU nr 10.22.003:
- Europa to strefa geograficzna Europy
- Świat to strefa geograficzna Świat

**Assistance Podstawowy - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja[WP1]  transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

**Assistance Rozszerzone - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansowa, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy.

SKŁADKA NA 1 OSOBĘ ZA 1 DOBĘ POBYTU

Zakres ubezpieczenia Wariant Max Wariant Super Max
Zakres terytorialny Europa/Świat Europa/Świat
Dopłata 4,00 zł 9,00 zł

 

Ryzyka dodatkowe – zwyżki

następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka 3,00 zł 5,00 zł
następstwa chorób przewlekłych 9,00 zł 17,00 zł

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

składka 3.9% wartości imprezy

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY + COVID

składka 4,2% wartości imprezy