Centrum prasowe

Tutaj będziemy Państwu regularnie prezentować najnowsze informacje dotyczące naszej spółki - aktualne informacje prasowe i ogłoszenia oficjalne.

Jeżeli masz pytanie do centrum prasowego, chętnie na nie odpowiemy.

Zwrot wpłat z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu Covid-19

W dniu 22 września prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. drugą tarczę antykryzysową dla turystyki - ustawa reguluje m.in. kwestię zwrotów wpłat za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa wycieczki. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów a wypłaty będą realizowane bezpośrednio na konto Klienta przez specjalnie powołany przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) - Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFG). W tym celu zarówno touroperator, jak i Klient, który zakupił jego imprezę, są zobligowani do odrębnego złożenia wniosku o wypłatę.

Podpisana przez prezydenta nowela ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” (nowe przepisy art. 15ka - art. 15kc zawarte w projekcie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r., zmieniającej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. tzw. Tarcza Antykryzysowa) to istotny krok rządu w kwestii pomocy dla dotkniętej kryzysem branży turystycznej.

Na platformie Turystycznego Funduszu Zwrotów zostaną udostepnione dla podróżnych i touroperatorów wnioski, na podstawie których będą realizowane zwroty. Zgodnie z przepisami, zarówno Klient, jak i organizator turystyki, w celu skorzystania z procedury zwrotu, będą zobligowani do odrębnego złożenia wniosku o wypłatę do UFG. UFG będzie miał 30 dni na ich weryfikację, a jeśli wypadnie pozytywnie: w ciągu 14 dni wypłaci zwrot pieniędzy podróżnym. W przypadku otrzymania niekompletnego wniosku lub rozbieżności w złożonym wniosku, wezwie organizatora turystyki lub Klienta do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG, w terminie 14 dni, od dnia doręczenia wezwania. Jeśli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, termin ponownego rozpatrzenia wniosku może wydłużyć się do czterech miesięcy. Kluczowe jest więc, aby dane otrzymane od Klienta i touroperatora były spójne i prawidłowe.

Złożenie wniosków do UFG przez Podróżnego oraz touroperatora do 31 grudnia 2020 oznacza dotrzymanie zgodnego z przepisami terminu, w którym powinien nastąpić zwrot wpłaty Klienta za niezrealizowaną z powodu pandemii imprezę turystyczną¹ (zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 organizator turystyki miał na to 180 dni).

Co powinien zrobić Klient biura podróży, aby jak najszybciej otrzymać zwrot wpłaty:

  • zarejestrować się i jak najszybciej założyć konto na portalu UFG - link
  • przekazać swoje dane tj. numer PESEL i numer konta bankowego bezpośrednio do organizatora bądź za pośrednictwem biura podróży, w którym została zakupiona impreza. Dane te są niezbędne do jak najszybszego złożenia przez touroperatora wniosku do UFG, który dokona wypłaty bezpośrednio na konto Klienta.
  • wypełnić wniosek na portalu UFG (wniosek lada moment powinien by dostępny na portalu)

Podczas wypełniania wniosku, Klient będzie proszony o podanie takich danych jak m.in: nazwa organizatora turystyki, numer rezerwacji, data zawarcia umowy, data powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie i kwota należną do zwrotu (w wysokości wpłat dokonanych za imprezę turystyczną bez opłat dodatkowych jak np. ubezpieczenie). Z racji tego, że dane te powinny być spójne z tymi, które poda funduszowi touroperator, rekomendujemy, aby Klient zweryfikował i potwierdził je przed złożeniem wniosku bezpośrednio w Blue Style bądź w biurze podróży, w którym zakupił imprezę.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie zwrotów wpłat Sun&FunHolidays prosi o kontakt z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, pod numerami 22 255 23 23 lub 22 445 1234 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Ważne informacje m.in. jak zarejestrować sią na portalu i złożyć wniosek, oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są publikowane na bieżąco przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - link.

¹ Art. 1

19. W przypadku złożenia przez organizatora turystyki oraz podróżnego wniosku o wypłatę przed upływem terminu zwrotu określonego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jak również po jego upływie, lecz w terminie nie dłuższym niż do dnia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 tj. do 31 grudnia 2020 r.), termin zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o którym mowa w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, uznaje się za zachowany, w przypadku dokonania wypłaty, o której mowa w ust. 1, na rzecz podróżnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Cała treść ww. ustawy znajduje się TUTAJ.


Publikacje Cz 24. 09. 2020