Zakres i sumy ubezpieczenia

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA

Uczestnicy imprez organizowanych prze Blue Style Sp. o.o. (Sun&Fun) objęci są ochroną ubezpieczeniową przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003. w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie obejmuje:

Zakres ubezpieczenia Wariant Podstawowy
Europa
Wariant Podstawowy Świat

Wariant
Optimum

Wariant
Max
Wariant
Super Max
Zakres terytorialny* Europa + Świat Świat Świat Świat
Koszty leczenia, transportu 15 000 EUR 22 000 EUR 22 000 EUR 40 000 EUR 60 000 EUR
Następstwa nieszczęśliwych wypadków:  trwały uszczerbek na zdrowiu - śmierć 7 000 PLN
3 000 PLN
10 000 PLN
5 000 PLN
20 000 PLN
10 000 PLN
20 000 PLN
10 000 PLN
30 000 PLN
15 000 PLN
Bagaż podróżny -w tym opóźńienie dostarczenia bagażu 800 PLN 1 000 PLN
600 PLN
1 000 PLN
600 PLN
1 000 PLN
600 PLN
2 000 PLN
600 PLN
Koszty ratownictwa 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
Koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance** Podstawowe Rozszerzone Rozszerzone Rozszerzone Rozszerzone

 

*Zakres terytorialny, zgodnie z § 5, pkt 1) OWU nr 10.22.003:
- Europa to strefa geograficzna Europy
- Świat to strefa geograficzna Świat

**Assistance Podstawowy - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja[WP1]  transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą.

**Assistance Rozszerzone - pomoc medyczna, powiadomienie rodziny, gwarancja pokrycia kosztów leczenia, organizacja transportu medycznego, organizacja transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizacja transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizacja zakwaterowania na czas rekonwalescencji, organizacja transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie leków, pomoc finansowa, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci, organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny, pomoc prawna, pożyczka na kaucję, zastępstwo kierowcy.

SKŁADKA NA 1 OSOBĘ ZA 1 DOBĘ POBYTU

Zakres ubezpieczenia Wariant Optimum Europa Wariant Max Wariant Super Max
Zakres terytorialny Europa/Świat Europa/Świat Europa/Świat
Dopłata 3,21 zł 4,3 zł 8,34 zł

 

Ryzyka dodatkowe – zwyżki

następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka 1,67 zł 2,15 zł 4,17 zł
następstwa chorób przewlekłych 6,59 zł 8,61 zł 16,68 zł

 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

składka 2.3% wartości imprezy