Obowiązek wizowy - Turcja

  • Obywatele Polski podróżujący do Republiki Turcji muszą mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Turcji.
  • Od obywateli polskich wymagana jest wiza.
  • Wizę turystyczną można wyrobić poprzez system on-line e-visa: www.evisa.gov.tr/pl (koszt 35 USD) lub w placówkach dyplomatycznych Republiki Turcji na terenie Polski.
  • Obywatele Polski mogą przebywać na terenie Turcji łącznie przez 90 dni, w okresie 180 dni ważności wizy.