Obowiązek wizowy - Turcja

  • Obywatele Polski podróżujący do Republiki Turcji muszą mieć paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Turcji.
  • Od 02 marca 2020 r. od obywateli polskich nie jest wymagana wiza.
  • Obywatele Polski mogą przebywać na terenie Turcji łącznie przez 90 dni, w okresie 180 dni.