Obowiązek wizowy - Turcja

Obywatele Polski podróżujący do Republiki Turcji w celach turystycznych:

  • muszą posiadać paszport ważny minimum 150 dni od daty wjazdu na terytorium Turcji
  • nie mają obowiązku posiadania wizy
  • mogą przebywać na terytorium Turcji łącznie przez 90 dni, w okresie 180 dni

Aktualne warunki wjazdu do Turcji należy sprawdzić na stronie  Ministerstwa Spraw Zagranicznych - LINK