Obowiązek wizowy - Turcja

Przepisy wjazdowe dla obywateli Polski podróżujących do Republiki Turcji w celach turystycznych, przebywających na jej terytorium maksymalnie przez 90 dni, w okresie 180 dni. :

  • możliwość przekroczenia granicy na podstawie:
    polskiego dowodu osobistego ważnego przynajmniej 5 miesięcy od daty wjazdu do Turcji lub
    - paszportu ważnego przynajmniej 5 miesięcy od daty wjazdu do Turcji
  • brak obowiązku wizowego

Aktualne warunki wjazdu do Turcji należy sprawdzić na stronie  Ministerstwa Spraw Zagranicznych - LINK