Obowiązek wizowy - Tunezja

  • Obywatele polscy podróżują do Tunezji z biura podróży, mający zagwarantowane bilety i zakwaterowanie (voucher), nie potrzebują wizy.
  • Ważność paszportu musi przekraczać co najmniej 3 miesiące od daty planowanego opuszczenia Tunezji.
  • Przy wejściu do strefy celnej i paszportowej, musi być przedstawiona dodatkowo wypełniona karta rejestracyjna (otrzymuje się ją na pokładzie samolotu). Oficer paszportowy zwróci jej część, która musi być oddana w dniu wyjazdu.
  • Od indywidualnych turystów, zwłaszcza z wykorzystaniem lotów czarterowych i nie dłużej niż 90 dni, wymagana jest wiza.
  • Ze względu na możliwe zmiany w odniesieniu do wjazdu i pobytu w Tunezji sugerujemy sprawdzić wcześniej, czy warunki wjazdu i pobytu nie zmieniły się.

KOMUNIKAT TUNEZYJSKIEGO URZĘDU DS. TURYSTYKI

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji przekazywanej przez nas w 2015 roku oraz w związku z dyskusją, jak odbywa się w mediach przed sezonem turystycznym 2017, uprzejmie przypominamy, że Ministerstwo Turystyki Tunezji z dniem 31 sierpnia 2015 r. oraz zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych z 2015 r., zniosło ww. opłatę w wysokości 30 dinarów tunezyjskich pobieraną od turystów zagranicznych wyjeżdżających z Tunezji.
Tym samym, przy wjeździe lub wyjeździe z Tunezji nie jest pobierana od turystów żadna dodatkowa opłata czy podatek. Polacy są także zwolnieni z posiadania wizy do Tunezji, przy wjeździe na okres krótszy niż 90 dni.