Obowiązek wizowy - Egipt

  • Obywatele Polscy muszą podróżować do Egiptu z paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z Egiptu.
  • Obywatele Polscy muszą posiadać wizę.
    • Wizę można kupić na lotnisku (cena 25 USD). Jest ona wklejana do paszportu, ważna dla jednego wjazdu i pobytu wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc.
    • Wizę można otrzymać również składając wniosek w Ambasadzie Egiptu w Warszawie.
  • Jeśli lecą Państwo do Sharm el Sheikh i nie będą korzystać z dalszych wycieczek fakultatywnych, nie ma obowiązku wykupienia wizy. Wystarczy wtedy podbić pieczątkę w paszporcie, która uprawnia do 14-dniowego pobytu na półwyspie Synaj.
  • Z powodu możliwych zmian dotyczących pobytu w Egipcie proponujemy sprawdzić wcześniej czy warunki wjazdu i pobytu nie uległy zmianie.
  • Aktualne informacje na temat wizy można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl. 
  • Osoby nie będące obywatelami Polski, prosimy o sprawdzenie w ambasadzie egipskiej w Warszawie warunków wjazdu i pobytu.

WAŻNE: Osoby podróżujące do Egiptu w terminie do końca kwietnia 2021 r., są zwolnione z opłaty wizowej