Bezpieczne wakacje

Drodzy Klienci,
z radością informujemy, że znów jesteśmy gotowi spełniać marzenia o fantastycznych wakacjach w zagranicznych kurortach turystycznych. Czując się odpowiedzialni za Państwa zdrowie, komfort i poczucie bezpieczeństwa, wspólnie z naszymi partnerami informujemy o wprowadzonych procedurach i środkach ostrożności obowiązujących podczas podróży i w miejscach wypoczynku. Choć obecna sytuacja w miejscu, które wybraliście Państwo na wakacje, jest stabilna, konieczne jest zaakceptowanie i przestrzeganie zalecanych środków sanitarnych w celu utrzymania obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
Przed wylotem na wakacje sprawdź aktualne warunki wjazdowe dla podróżnych wracających do Polski - TUTAJ
Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.
 1. Wszyscy Podróżni przed wylotem do Egiptu zobowiązani są również do zarejestrowania wyjazdu poprzez formularz elektroniczny dostepny na: https://visitegypt.gov.eg/ bądź wypełnienie deklaracji papierowej POBIERZ DEKLARACJĘ  – należy ją okazać odpowiednim służbom na lotnisku po przylocie do Egiptu.

Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Egiptu  - TUTAJ 

 Certyfikat bezpieczeństwa higieny
Każdy hotel posiada rządowy „Certyfikat bezpieczeństwa higieny” potwierdzający spełnianie wymagań sanitarnych. Naruszenie któregokolwiek z ustalonych przepisów spowoduje zawieszenie licencji obiektu i karę finansową.
Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
 1. Od 26.02.2022 r. dla Podróżnych z krajów Unii Europejskiej, wjazd do Tunezji możliwy jest po okazaniu negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19:
  antygenowego wykonanego na maksymalnie do 24 h przed planowanym wylotem (czas liczony jest od pobrania próbek do badania) lub
  - PCR wykonanego maksymalnie do 48 h. przed planowanym lotem (czas liczony jest od pobrania próbek do badania).
 2. Z obowiązku okazywania negatywnego wyniku testu oraz autoizolacji zwolnione są:
  - osoby, które ukończyły pełen cykl szczepień przeciw COVID-19 (od podania ostatniej dawki musi minąć więcej niż 14 dni) pod warunkiem przedstawienia certyfikatu szczepienia  w języku angielskim wydanego przez odpowiednie władze sanitarne kraju zamieszkania.
  - osoby poniżej 18 roku życia 
 3. Na lotnisku po przylocie, losowo wybrani pełnoletni pasażerowie mogą zostać poddani testowaniu szybkim testem TDR-Ag lub testem RT-PCR. Osoby z wynikiem pozytywnym, zostaną wysłane na autoizolację na okres 5 dni, z możliwością przedłużenia do 7 dni w przypadku pojawienia się lub też utrzymywania się objawów.
 4. Szczegółowe, aktualne zasady obowiązujące przy wjeździe do Tunezji od 26.02.2022 r. - TUTAJ
 5. W związku z ograniczeniami na lotniskach i wzmożoną kontrolą spowodowaną przez pandemię COVID-19, czas rozpoczęcia odprawy bagażowej uległ zmianie i wynosi 2,5 godziny przed wylotem zarówno dla lotnisk w Polsce jak i Tunezji.

Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Tunezji  - TUTAJ 

Wytyczne sanitarne od 01/04/2022 r.:
 • Powierzchnie zamknięte mogą przyjmować 100% wypełnienia z obowiązkiem przedstawienia paszportu sczepień oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek oraz wietrzenia pomieszczeń.
 • Wzmożona zostanie kampania szczepień przeciw COVID-19 jak również kontrole paszportów covidowych czy też środków zapobiegawczych w poszczególnych sektorach.
  Certyfikat POSI-Check COVID-19
Wszystkie otwarte w tym sezonie hotele są testowane zgodnie z protokołem „Ready & Safe” oraz certyfikatem POSI-Check COVID-19 pod kątem bezpieczeństwa, przestrzegania środków higieny i jakości obsługi.
Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Grecji - TUTAJ 

Wytyczne sanitarne:
 1. Obowiązuje nakaz noszenia maseczek we wszystkich przestrzeniach zamkniętych oraz w dużych skupiskach ludzi; obowiązkowe stosowanie masek o wysokim poziomie ochrony KN95 lub FFP2 lub alternatywnie podwójnej maski chirurgicznej w supermarketach i środkach transportu publicznego, a także przez personel placówek gastronomicznych;
 2. Obowiązuje nakaz zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami poruszającymi się w przestrzeni publicznej
  Certyfikat “Health First”
Greckie Ministerstwo Zdrowia ustanowiło obowiązkowy znak certyfikacji “Health First”, który każdy musi posiadać, każdy hotel, otwarty tym sezonie. Certyfikat jest zobowiązaniem hotelu do przestrzegania wszystkich wydanych środków bezpieczeństwa. 
Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
Od 01.06.2022 r nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Wytyczne sanitarne:
 • Opracowano ulepszone procedury dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i higieny dla wszystkich obiektów hotelarskich, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, a przed otwarciem kraju dla odwiedzających przeprowadzono intensywne szkolenia personelu.
 • Obowiązują środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby nienależące do tej samej grupy wycieczkowej zachowywały rozsądny dystans.
 • Wszystkie miejsca publiczne w pomieszczeniach zamkniętych są odpowiednio wietrzone, w taki sposób, aby oprócz klimatyzacji był zapewniony regularny dopływ świeżego powietrza.
 • We wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, windach itp. dostępne są żele / płyny antybakteryjne.
 • Szczegółowe procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr - TUTAJ
 • Pasażerowie podlegają pod przepisy wjazdowe zarówno Cypru Południowego, jak i Północnego ponieważ podróż odbywa się przez lotnisko w Larnace
 • Wszelkie procedury dotyczące podróżowania do Republiki Cypryjskiej oraz na Cypr Północy mogą ulec zmianie.
 • Szczegóły dotyczące aktualnych formalności wjazdowych dla osób podróżujących na Cypr dostępne są w języku polskim na stronie Ambasady Republiki Cypryjskiej w Warszawie.
 • Więcej informacji także: Cypr - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
Nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Bułgarii -TUTAJ

Aktualne warunki podróży wynikające z obostrzeń Covid-19:
Od 01.06.2022 r nie ma obowiązku przedstawiania na granicy żadnych dokumentów dot. COVID.

Aktualne zalecenia dla osób podróżujących do Turcji -TUTAJ 

Wytyczne sanitarne:
 1. Obowiązkowe noszenie maseczek w trakcie korzystania z komunikacji zbiorowej i w obiektach opieki zdrowotnej.
 2. Transfery i wyjazdy - podczas wszystkich transferów obowiązuje noszenie środków ochrony dróg oddechowych oraz przestrzeganie wszelkich zasad higieny.
 3. Zameldowanie - Temperatura każdego Gościa jest mierzona automatycznie za pomocą kamery termowizyjnej lub ręcznie w bramie głównej lub w recepcji. Wyniki są rejestrowane. Jeśli Gość opuszcza hotel, w dniu przyjazdu mierzona jest tylko temperatura. Dezynfekcja bagażu i mata do dezynfekcji znajdują się w bramie głównej,
 4. Restauracje, kawiarnie i bary - obsługa hotelowa podaje jedzenie na talerzach, a napoje w kubkach. Goście nie mogą korzystać z urządzeń serwisowych. Sztućce wydawane są w pokrowcach. Minimalna odległość między stołami w restauracji wynosi 1,5 m. 1 rodzina - 1 stolik.
 5. Basen, teren hotelu i plaża - zwiększone odległości między leżakami
 6. Inne - Każdy hotel na każde 50 pokoi ma przygotowany jeden dedykowany na kwarantannę (pokoje przeznaczone są wyłącznie dla przypadków Covid)

  Certyfikat Healthy Tourism
W Turcji obowiązuje Program Certyfikacji "Bezpieczna Turystyka", określający szereg zasad, które muszą zostać spełnione odnośnie transportu, zakwaterowania wszystkich obywateli tureckich oraz gości z zagranicy spędzających wakacje w Turcji. Certyfikat jest wymagany od wszystkich hoteli, które maja powyżej 30 pokoi.


ważne informacje dla obywateli ukrainy 

Przypominamy, o konieczności posiadania ważnych dokumentów przez obywateli Ukrainy odbywających podróż rejsami czarterowymi - posiadania wizy w przypadku paszportów nie biometrycznych oraz nieprzekraczania długości pobytu w strefie Schengen. Straż graniczna nie traktuje pasażerów z obywatelstwem Ukrainy udających się na wypoczynek rejsem czarterowym jako uchodźców wojennych. Dlatego też muszą oni spełniać wszystkie wymogi formalne, dotyczące paszportu/wizy/karty pobytu, uprawniające do wjazdu na teren Polski.Prawo pobytu obywatela Ukrainy wynosi do 90 dni w ciągu pół roku, a paszport musi być biometryczny by można było wjechać bez wizy do Polski.