Zwrot wpłat z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu Covid-19

Nowela ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” reguluje kwestię zwrotów wpłat za opłacone i nieodbyte z powodu koronawirusa imprezy turystyczne (link do opublikowanej 17.09.2020 ustawy)

  • Zwroty będą dokonywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFG). Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Ministerstwo Finansów.
  • Zwroty będą dokonywane na podstawie dwóch prawidłowo wypełnionych wniosków:
    • wniosku złożonego przez organizatora imprezy - Blue Style Sp. z o.o.
    • wniosku złożonego przez Klienta – sprawdź jak wypełnić wniosek - TUTAJ
  • Zwroty będą dokonywane bezpośrednio na wskazane przez Klienta konto bankowe w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku, na które UFG ma 30 dni od momentu złożenia.

JAK OTRZYMAĆ ZWROT?

  • Załóż konto na portalu UFG i wypełnij wniosek o zwrot środków – link

Dane niezbędne do wypełnienia wniosku, takie jak: nazwę organizatora turystyki, numer rezerwacji, datę zawarcia umowy, datę powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie i kwotę należną do zwrotu (w wysokości wpłat dokonanych za imprezę turystyczną bez opłat dodatkowych jak np. ubezpieczenie), przekazujemy Klientom mailowo na adresy indywidualne bądź za pośrednictwem agentów turystycznych. W przypadku chęci weryfikacji danych, bądź ich uzyskania prosimy o kontakt 22 257 08 25-27 rozliczenia@sunfun.pl 

  • Przekaż nam swoje dane tj. numer PESEL i numer konta bankowego bezpośrednio bądź za pośrednictwem biura podróży, w którym została zakupiona impreza. Dane te są niezbędne do jak najszybszego złożenia przez touroperatora wniosku do UFG, który dokona wypłaty bezpośrednio na konto Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie rejestracji na portalu, bądź wypełnienia wniosku prosimy o kontakt z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, pod numerami 22 255 23 23 lub 22 445 1234 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające sie pytania nahttps://tfg.ufg.pl/tresc/34/Koronawirus_zwroty_wplat_dla_podroznych