Zmiana terminu w przypadku Covid-19

Zasady realizacji usługi:

Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, podróżny zostanie skierowany:

  • na kwarantannę w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub
  • na izolację w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

a dzień  kwarantanny lub izolacji będzie obejmował także dzień rozpoczęcia Imprezy, Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu Imprezy turystycznej, na inny dostępny w ofercie Organizatora, z terminem rozpoczęcia nie później niż w dniu 31 pażdziernika 2021 r. 

W celu skorzystania z usługi, Podróżny, , zobowiązany jest do: 

  • poinformowania Organizatora o nałożonej  kwarantannie lub izolacji, okazania dokumentupotwierdzającego tę okoliczność (np. informacji z portalu pacjent.gov.pl) oraz przekazania Organizatorowi podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych w celu skorzystania z Usługi, (zgodnie ze wzorem) – nie później niż w dniu, w którym Impreza miała się rozpocząć, oraz
  • zawarcia z Organizatorem dodatkowej umowy, w której zostanie określony nowy termin Imprezy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o nałożonej kwarantannie/izolacji

W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej Imprezy będzie wyższa niż cena całkowita poprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.

Usługę należy wykupić dla wszystkich Podróżnych, znajdujących się w rezerwacji.

Cena uslugi za jedna osobę na rezerwacji uzależniona jest od kierunku wakacji i daty wylotu (rozpoczęcia imprezy turystycznej):

Wylot od Wylot do Kierunek Cena
13-maj 27-maj Tunezja 0 zł
28-maj 13-cze Bułgaria, Grecja, Turcja, Tunezja 1 zł
14-cze 30-wrz Bułgaria, Grecja, Turcja, Tunezja 99 zł
13-maj 31-paź Egipt 99 zł

 

Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi jest akceptacja regulaminu oraz jej zakup w dniu zawarcia umowy.
Podróżni, którzy zawarli umowę o udział w Imprezie, a do rozpoczęcia Imprezy objętej umową pozostało więcej niż 96 godzin, mogą zakupić Usługę w terminie do dnia 14 maja 2021 r. za pośrednictwem działu obsługi Klienta - mailowo: online@sunfun.pl lub telefonicznie pod numerem: 801 080 039.

Regulamin usługi - TUTAJ