Zmiana terminu w przypadku Covid-19

Zasady realizacji usługi:

Jeżeli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie imprezy turystycznej, podróżny zostanie skierowany:

  • na kwarantannę w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lub
  • na izolację w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu potwierdzającego zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

a dzień  kwarantanny lub izolacji będzie obejmował także dzień rozpoczęcia Imprezy, Podróżny będzie uprawniony do zmiany terminu Imprezy turystycznej, na inny dostępny w ofercie Organizatora, z terminem rozpoczęcia nie później niż w dniu 31 października 2021 r. 

W celu skorzystania z usługi, Podróżny, , zobowiązany jest do: 

  • poinformowania Organizatora o nałożonej  kwarantannie lub izolacji, okazania dokumentu potwierdzającego tę okoliczność (np. informacji z portalu pacjent.gov.pl) oraz przekazania Organizatorowi podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych w celu skorzystania z Usługi, (zgodnie ze wzorem) – nie później niż w dniu, w którym Impreza miała się rozpocząć, oraz
  • zawarcia z Organizatorem dodatkowej umowy, w której zostanie określony nowy termin Imprezy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o nałożonej kwarantannie/izolacji

W przypadku, gdy cena całkowita zmienionej Imprezy będzie wyższa niż cena całkowita poprzedniej Imprezy, Podróżny będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy w cenach.

Usługę należy wykupić dla wszystkich Podróżnych, znajdujących się w rezerwacji.

Cena usługi:

  • 99 zł/ os dla imprez turystycznych w sezonie Zima 2021/22 (termin wylotu: 01 listopada 2021 do 28 kwietnia 2022 r) - zakupionych w okresie 30.08-31.12.2021 r. 
  • 39 zł/os  dla imprez turystycznych w sezonie Lato 2022 (termin wylotu: 29 kwietnia 2022 r. - 31 października 2022 r.) - zakupionych w okresie 30.08-15.12.2021 r. 
  • 49 zł/os dla imprez turystycznych w sezonie Lato 2022 (termin wylotu: 29 kwietnia 2022 r. - 31 października 2022 r.) – w ramach Pakietu Sun&Safe zakupionego w okresie 16.12-31.01.2022

Usługa nie jest obecnie w sprzedaży.