Travel Safe

 

Co zyskujesz dzięki pakietowi TravelSafe+?

VOUCHER NA NOWE WAKACJE
Voucher o wartości 100% wpłaconych przez Ciebie środków na zakup nowej wycieczki.

ZNIŻKA 5 %
Otrzymasz 5% zniżki na nową imprezę jeśli dokonasz rezerwacji z wykorzystaniem vouchera do 31.01.2021 r.

JAKOŚĆ I SPRAWDZONE HOTELE
Będziesz mógł wybrać wakacje w naszych bestsellerowych hotelach, wyróżniających się lokalizacją, serwisem i wyjątkową atmosferą.

BEZPIECZEŃSTWO SILNEGO BIURA
Blue Style jest jednym z największych touroperatorów w Polsce. Marka Sun & Fun Holidays jest znana polskim Klientom od ponad 15 lat

Drodzy Klienci,
Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej rzeczywistości możesz mieć liczne wątpliwości, co do wylotu na wakacje w zaplanowanym terminie. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie kilka propozycji. Chcemy, aby Twoje bezpieczeństwo i radość z wakacji pozostały głównymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji, ale jednocześnie chcemy Cię zapewnić,  że nie musisz się martwić o wpłacone pieniądze. Zachęcamy do skorzystania z unikalnego pakietu TravelSafe+. obejmującego imprezy turystyczne z oferty Blue Style Sp. z o.o. (nazwa handlowa: Sun & Fun Holidays) z terminem wylotów 10.05.2020-23.10.2020* 

       • WARUNKI KORZYSTANIA Z VOUCHERA
        Dla tych z Was, którzy kupili wakacje z terminem wylotu od 10 maja 2020 r. do 23 października 2020 r. oferujemy możliwość otrzymania vouchera o wartości nominalnej odpowiadającej sumie wpłat dokonanych w związku z zawartą umową o udział w imprezie turystycznej. Voucher można wykorzystać na zakup dowolnej imprezy z naszej aktualnej oferty, której zakończenie przypada nie później niż w dniu 31 października 2022 r. Voucher należy zrealizować najpóźniej w dniu 31 października 2021 r., przy czym musi on zostać zrealizowany co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem wybranej imprezy. Voucher jest imienny. Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z realizacją vouchera możesz wskazać dowolną liczbę podróżnych, którzy będą brali w niej udział - nie muszą to być te same osoby, które były wskazane w uprzedniej umowie, od której odstąpiłeś. Aby otrzymać voucher należy zgłosić nam chęć odstąpienia od zawartej umowy o udział w imprezie oraz wyrazić zgodę na otrzymanie vouchera.
        Jeśli zdecydujesz się na voucher, możesz otrzymać również dodatkową zniżkę w wysokości 5% ceny całkowitej wybranej imprezy. Aby otrzymać dodatkową zniżkę musisz zawrzeć z nami umowę w terminie do 31 stycznia 2021 r. Voucher możesz zrealizować u agenta turystycznego, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę o udział w imprezie turystycznej.
        Jeśli wartość vouchera jest wyższa niż cena wybranej przez Ciebie imprezy, możesz wykorzystać pozostałe środki objęte voucherem na zakup kolejnych wakacji z datą zakończenia nie później niż 31 października 2022 r. Jeśli cena imprezy będzie wyższa, należy dokonać dopłaty do ceny całkowitej imprezy. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, a niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.
       • NIE CHCĘ ZMIENIAĆ ZAREZERWOWANYCH WAKACJI
        Jeśli zdecydujesz się nie zmieniać zawartej uprzednio umowy o udział w imprezie, pozostawimy Twoją rezerwację taką, jaka jest – Twoja impreza zostanie zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie. Jeżeli udział w niej będzie niemożliwy z uwagi na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności jak choćby zakaz lotów związany z wybuchem epidemii wirusa, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie. W takiej sytuacji nadal będziesz uprawniony do przyjęcia vouchera o wartości nominalnej odpowiadającej sumie wpłat dokonanych w związku z zawartą umową o udział w imprezie.
       • WARUNKI ODSTĄPIENIA OD ZAWARTEJ UMOWY (REZYGNACJI)
        Jeżeli zdecydujesz się odstąpić od zawartej umowy o udział w imprezie na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ale nie wyrazisz zgody na otrzymanie vouchera, wówczas otrzymasz zwrot wpłat w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie pomniejszony o opłatę z tytułu odstąpienia od umowy o udział w imprezie. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych, a zatem dla jej ustalenia zasadnicze znaczenie ma np. w jakim czasie przez rozpoczęciem imprezy doszło od odstąpienia, jakie koszty ponieśliśmy w związku z jej organizacją i i czy istnieje możliwość odzyskania chociaż części tych środków, lub czy jest szansa na sprzedaż imprezy.
* TravelSafe+ nie ma zastosowania, jeżeli odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie następuje na zasadach określonych w art. 15k ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza antykryzysowa). Jeśli chcesz otrzymać voucher a Twoje odstąpienie od umowy w imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie nastąpiło w trybie określonym w zdaniu poprzednim, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: rezerwacje@sunfun.pl. Niniejszy dokument ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu właściwych przepisów kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje obowiązują do odwołania.  

Ta wersja Travel Safe+ obowiązuje od 31 lipca 2020 r.
Warszawa, 31.07.2020

 

NAJCZĘŚĆIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tak, ta opcja dotyczy wszystkich wydanych voucherów w ramach TravelSafe +. Wycieczkę należy zarezerwować nie później niż 31 października 2021 r. na wakacje z terminem powrotu aż do 31 października 2022 r., przy czym voucher należy zrealizować co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem wybranej imprezy.

W przypadku imprez, które miały odbyć się w okresie obowiązującego zakazu lotów, pozostającego w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, rozwiązanie umowy o udział w imprezie następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza antykryzysowa). W takiej sytuacji również jesteś uprawniony do otrzymania vouchera, który spełnia warunki określone w obowiązujących przepisach.

Voucher = środki na wakacje, które już do nas wpłaciłeś, i które możesz wykorzystać na nowe wakacje z oferty Blue Style. Voucher można wykorzystać na opłacenie wakacji z aktualnie dostępnej oferty, spełniającej warunki określone w odrębnych dokumentach.

Voucher zostanie wystawiony wyłącznie wtedy, kiedy wyrazisz zgodę na jego otrzymanie poprzez formularz przesłany na podany przez Ciebie adres e-mail lub w innej uzgodnionej formie. Następnie SMS-em na Twój telefon komórkowy prześlemy Ci kod autoryzacyjny, który zweryfikuje Twoją tożsamość. Po dokonaniu autoryzacji, prześlemy Ci voucher na adres e-mail. WAŻNE: Będziemy posługiwać się Twoimi danymi, które podałeś w umowie o udział w imprezie, od której odstępujesz (adres e-mail, numer telefonu komórkowego). Ze względów bezpieczeństwa oraz ochronę nieuprawnionego użycia vouchera – sprawdź poprawność swoich danych wprowadzonych do tej umowy.

Jeśli nie masz własnego adresu e-mail, skontaktuj się z agentem turystycznym, za pośrednictwem którego zawarłeś umowę o udział w imprezie. Agent udzieli Ci informacji o voucherze i wyda go przy użyciu kodu autoryzacyjnego. Kod autoryzacyjny prześlemy Ci SMS-em na Twój numer telefonu komórkowego podany w umowie o udział w imprezie, od której odstępujesz. WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa oraz ochronę nieuprawnionego użycia vouchera – sprawdź poprawność swoich danych.

Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 801 080 039, bądź mailowo: travelsafe@sunfun.pl .

Sprawdź folder ze spamem oraz podany przez Ciebie adres e-mail, który podałeś w umowie o udział w imprezie, od której odstępujesz. Jeśli chcesz zaktualizować swój e-mail lub inne dane kontaktowe, skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 801 080 039, bądź mailowo: travelsafe@sunfun.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 801 080 039 (w dni powszednie od 09:00-17:00) bądź mailowo: rezerwacje@sunfun.pl. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość – z racji dużej ilości zapytań, zajmujemy się zgłoszeniami Klientów w kolejności dat rozpoczęcia imprez.

Voucher wykorzystasz u swojego agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została zawarta umowa o udział w imprezie, od której odstąpiłeś. Jeżeli umowa została zawarta bezpośrednio w biurze Blue Style lub za pośrednictwem strony internetowej www.sunfun.pl, voucher możesz zrealizować w biurze Blue Style.

W przypadku braku możliwości realizacji vouchera u agenta turystycznego, voucher należy zrealizować w biurze Blue Style.

Voucher może zostać wymieniony na dowolną imprezę, oferowaną przez Blue Style w momencie realizacji vouchera:

 • której zakończenie przypada nie później niż w dniu 31 października 2022 r., oraz
 • która rozpoczyna się w terminie co najmniej 21 dni od dnia realizacji vouchera,. przy czym ostatnim dniem realizacji Vouchera jest dzień 31 października 2021 r.

Szczegółowe warunki realizacji vouchera określa dokument „Zasady realizacji voucherów wystawianych przez Blue Style Sp. z o.o.

Tak. Jeśli cena całkowitej nowej imprezy będzie niższa niż wartość vouchera, nie stracisz pozostałych środków. W przypadku częściowej realizacji vouchera Blue Style odnotowuje częściowe wykorzystanie i zwróci Ci voucher. Pozostałe środki będzie można wykorzystać na kolejną imprezę z datą powrotu z wakacji nie później niż 31 października 2022 r. Jeśli cena wycieczki będzie wyższa, należy dokonać dopłaty do ceny całkowitej imprezy.

Jeśli nie wykorzystasz pełnej wartości vouchera na pierwszą podróż, możesz go wykorzystać na kolejną, ale Twój powrót z wakacji nie może nastąpić później niż 31 października 2022 r.

Możesz zmienić nazwiska i liczbę podróżnych, jednak osobą realizującą voucher i zawierającą umowę o udział w imprezie musisz być Ty, jako osoba której voucher został wydany. W celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do wykorzystania vouchera, w momencie płatności za imprezę, wyślemy Ci SMS-em kod autoryzacyjny na numer telefonu komórkowego podany w umowie.

Zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej w związku z realizacją vouchera możesz wskazać dowolną liczbę podróżnych, którzy będą brali udział w imprezie - nie muszą to być te same osoby, które były wskazane w uprzedniej umowie, od której odstąpiłeś.

Nie musisz martwić się  o swoje pieniądze. Będziemy nadal aktywnie monitorować sytuację i jeśli wystąpią jakieś poważne okoliczności i zmiany, na pewno poinformujemy Cię o tym. Zawsze staramy się dostosować naszą ofertę do sytuacji.

Możesz otrzymać voucher na nową imprezę z datą powrotu nie później niż do 31 października 2022 r. Będziesz miał wystarczająco dużo czasu, aby spokojnie zdecydować, kiedy i dokąd wyjechać.

Tak! Otrzymasz od nas 5% zniżki od wskazanej w umowie ceny całkowitej imprezy. To się opłaca! Warunkiem skorzystania ze zniżki jest zawarcie umowy z wykorzystaniem vouchera do dnia 31 stycznia 2021, przy czym voucher musi zostać zrealizowany jednorazowo w całości. Termin wylotu musi wynosić co najmniej 60 dni od daty realizacji vouchera. Pamiętaj też, że jeśli odstąpisz od umowy i wyrazisz zgodę na przyjęcie vouchera, to wówczas nie pobieramy od Ciebie żadnej opłaty za odstąpienie, a wartość vouchera jest równa sumie wpłat dokonanych w związku z umową.

Możesz połączyć dowolną ilość voucherów, o ile są wystawione na Twoje nazwisko. Jeśli wykorzystasz więcej niż jeden voucher na rezerwacji, masz prawo do jednorazowej zniżki w wysokości 5% od ceny całkowitej imprezy (rabaty nie sumują się), po spełnieniu warunków określonych w pytaniu powyżej, w tym m.in. w przypadku założenia rezerwacji z wykorzystaniem vouchera nie później niż do 31 stycznia 2021 r. Dodatkowo, termin wylotu wybranej imprezy musi wynosić co najmniej 60 dni od dnia realizacji vouchera.  

Nową rezerwację  z wykorzystaniem vouchera możesz założyć u swojego agenta turystycznego, za pośrednictwem którego zawarłeś uprzednią umowę, od której odstępujesz, lub w biurze Blue Style, jeżeli uprzednia umowa została zawarta bezpośrednio w Blue Style lub za pośrednictwem strony internetowej www.sunfun.pl. Pod warunkiem zrealizowana vouchera jednorazowo w całości do dnia 31 stycznia 2021 r. Dodatkowo, termin wylotu wybranej imprezy musi wynosić co najmniej 60 dni od dnia realizacji vouchera.

Tak, 5% zniżką objęte są wszystkie imprezy z aktualnej oferty Blue Style z terminem powrotu z imprezy do 31 października 2022 r., pod warunkiem zrealizowana vouchera jednorazowo w całości do dnia 31 stycznia 2021 r. Dodatkowo, termin wylotu wybranej imprezy musi wynosić co najmniej 60 dni od dnia realizacji vouchera.

Korzyść w postaci 5% rabatu od ceny całkowitej imprezy można otrzymać wyłącznie przy jednorazowej realizacji vouchera wydanego w ramach TravelSafe + w całości, na wycieczkę, z rezerwacją dokonaną nie później niż 31 stycznia 2021 r. Dodatkowo, termin wylotu wybranej imprezy musi wynosić co najmniej 60 dni od dnia realizacji vouchera. To samo dotyczy sytuacji, gdy wartość vouchera obejmuje całą kwotę podróży. (Przykład nr 1: Klient rezerwuje podróż za 4 000 PLN i ma wartość vouchera w wysokości 1 500 PLN. Jeśli wykorzysta pełną kwotę vouchera przy podpisywaniu umowy i w związku z jego realizacją, ma prawo do 5% zniżki. Przykład 2: Klient rezerwuje wycieczkę za 2 000 PLN, a wartość Vouchera wynosi 3 000 PLN, aby skorzystać z 5 % zniżki, musi wykorzystać ten voucher jednorazowo w całości na nową podróż - tj. 2 000 PLN. Przykład nr 3: Klient ma wartość vouchera w wysokości 3 000 PLN. Rezerwuje i potwierdza wiążąco 3 podróże. Chce wykorzystać 1 000 PLN na każdą z nich. W tym przypadku nie jest uprawniony do 5% zniżki.

Tak, zniżka dla stałego Klienta będzie również przysługiwać Ci przy zawarciu umowy w związku z realizacją vouchera.

Przygotowujemy szeroki wybór wycieczek. Jesteśmy przekonani, że na każdym kierunku znajdziesz ofertę, która będzie Ci odpowiadać. Jeśli cena wycieczki jest wyższa, wymagana jest dopłata do różnicy w cenie.

Blue Style (nazwa handlowa: Sun & Fun Holidays) jest jednym z największych touroperatorów w Polsce. Marka Sun & Fun Holidays jest znana polskim Klientom od ponad 15 lat. Blue Style posiada zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w postaci gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę 25.200.000,00 zł spełniającej wymogi ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Blue Style dokonuje także terminowych wpłat składek w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Jesteś uprawniony do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Zostaniesz wówczas obciążony opłatą za odstąpienie. Wysokość tej opłaty odpowiada cenie Twojej imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata jest uzależniona w szczególności od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy doszło do odstąpienia od umowy.

Tak. Nie pobierzemy od Ciebie dodatkowych kosztów, jeżeli zawnioskujesz o zmianę daty, terminu lub kierunku wyjazdu w okresie obowiązywania zakazu lotów, a do rozpoczęcia Twojej imprezy pozostanie co najmniej 45 dni. W pozostałych przypadkach zmiany będą możliwe odpłatnie, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Blue Style - dokument znajduje się na stronie www.sunfun.pl. 

Jeśli zdecydujesz się na odstąpienie od zawartej umowy, powiadomimy Cię o opłacie za odstąpienie i przeprowadzimy przez prosty proces rozliczeniowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, kiedy obowiązujące przepisy prawa wskazują na możliwość odstąpienia od umowy bez opłaty za odstąpienie.

Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy nastąpi w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W celu otrzymania zwrotu przedstawimy Ci propozycję rozliczenia i przeprowadzimy Cię przez prosty proces rozliczeniowy. Przejście przez proces wymaga weryfikacji Twojej tożsamości, z użyciem kodu autoryzacyjnego podanego w SMSie (nie możemy wysłać pieniędzy do niezweryfikowanej osoby). Zwrotu środków dokonamy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy

Co do zasady tak. Należy mieć jednak na uwadze, że określone w tym dokumencie opłaty za odstąpienie od umowy są wskazane przykładowo jako opłaty standardowe. W każdym przypadku wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie w zależności od tego w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy doszło do odstąpienia od umowy, a także od spodziewanych oszczędności kosztów oraz dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Nie można zatem wykluczyć, że w niektórych przypadkach oszacowane ostatecznie opłaty za odstąpienie będą różnić się od tych określonych w naszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.

Opłaty te obejmują wydatki, które musieliśmy ponieść, aby zabezpieczyć zorganizowanie Twojej imprezy, takie jak np.: zakwaterowanie, przedpłaty za bilety lotnicze, lokalne usługi partnerskie czy koszty operacyjne. 

Jeśli zdecydujesz się nie zmieniać pierwotnej rezerwacji, masz możliwość zapłaty ceny całkowitej aż do 21 dni przed wylotem, tak byś miał wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji. Należy przestrzegać harmonogramu płatności określonego w zawartej umowie. Wszelkie środki, które już zapłaciłeś oraz te, które wpłacisz do nas w przyszłości są bezpieczne. Jeśli będziesz chciał zrezygnować z imprezy, zawsze możesz otrzymać voucher.

Nie, Klient nie ma możliwości dokupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji przy zmianie istniejącej już rezerwacji. 

Tak, możesz przenieść ubezpieczenie od kosztów rezygnacji na nową imprezę turystyczną. Jeśli jednak cena nowej imprezy turystycznej uległa zmianie, składka z tytułu tego ubezpieczenia także będzie wyższa.

Tak, wartość vouchera obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Pamiętaj, że składka wniesiona za ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie podlega scedowaniu, w związku z tym, w przypadku zmiany podróżnych w porównaniu z umową pierwotną wartość składki nie zostanie zwrócona. Wysokość składki ubezpieczenia od kosztów rezygnacji jest zawsze zależna od wartości imprezy. Oznacza to, że w przypadku, gdy wyliczona składka dla nowej imprezy turystycznej będzie wyższa niż ta dla pierwotnej imprezy, należy dopłacić różnice, natomiast kiedy będzie niższa, środki nie zostaną zwrócone.