Test PCR na obecność COVID-19

Organizator pokryje koszty wykonania testów PCR na obecność u Podróżnych COVID-19, przeprowadzanych w kraju, w którym ma odbyć się Impreza, o ile wykonanie testów następuje po rozpoczęciu Imprezy, a do udziału w Imprezie niezbędne jest przeprowadzenie tych testów oraz ich negatywny wynik. Promocja nie obejmuje innych testów niż opisane powyżej, w szczególności testów przeprowadzonych przed rozpoczęciem Imprezy, a także testów nieobowiązkowych – kosztów wykonania tych testów Organizator nie pokrywa. Procedura związana z przeprowadzeniem testów, w tym także z dalszym postępowaniem uzależnionym od wyniku testów jest określona przez odpowiednie organy kraju, w którym odbywa się Impreza.