Rabat dla mini grup

Rabat kwotowy w wysokości 30 złotych od całkowitej ceny imprezy otrzymuje każdy uczestnik imprezy wskazany w rezerwacji dotyczącej co najmniej 8 osób jednak nie więcej niż 15.