Promocyjne koszty rezygnacji

W przypadku rezygnacji z zawartej umowy nie później niż do 30 dni przed jej rozpoczęciem - obwiązuje promocyjna opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości 10% ceny całkowitej Imprezy. Zwrot wniesionych wpłat następuje na zasadach określonych w OWU.