Dodatkowe ubezpieczenie "MAX"

W czasie trwania Imprezy podróżni bez dodatkowych opłat zostają objęci ochroną ubezpieczeniową ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce w dodatkowym wariancie „Max”. Obejmującą między innymi koszty leczenia i transportu powstałe na skutek pandemii choroby zakaźnej. Szczegółowy opis wariantów ubezpieczenia znajduje się TUTAJ