Rabat kwotowy w wysokości 30 złotych od całkowitej ceny imprezy otrzymuje każdy uczestnik imprezy wskazany w rezerwacji dotyczącej co najmniej 10 osób jednak nie więcej niż 20.