Jeśli cena identycznej Imprezy Turystycznej ulegnie obniżeniu o więcej niż 5% do 45 dni przed wylotem, to dopłata do całości ceny Imprezy Turystycznej zostanie pomniejszona tylko o tę kwotę, która przewyższa różnicę 5% wartości Imprezy Turystycznej.