Jeśli cena identycznej Imprezy Turystycznej ulegnie obniżeniu o więcej niż 5% do 30 kwietnia 2019 r. to dopłata do całości ceny Imprezy Turystycznej zostanie pomniejszona tylko o tę kwotę, która przewyższa różnicę 5% wartości Imprezy Turystycznej.